ZŠ a MŠ JAK Přerov – Předmostí,Hranická 14

Odhlašování obědů: +420 581 211 656

Kancelář: +420 581 211 739

info@zsjakprerov.cz

ZŠ JAK Přerov-Předmostí

Zastavení u Betléma

Betlém, místo narození Ježíše. Žáci 4. A třídy si povídaly s lektorkou Vlastivědného muzea v Olomouci 19. 12. o významu Vánoc. Viděly různé druhy Betlému, zahrály si taky živý Betlém v kostýmech. To je moc bavilo. Pak si vyrobily vánoční svícny. V muzeu si také prohlédly výstavu Betlémů. Navštívily gotický kostel sv. Mořice, který se momentálně rekonstruuje. V kostele už byla vánoční výzdoba s Betlémem. Dopoledne svítilo sluníčko a děti obcházely stánky v centru Olomouce a nasávali vánoční atmosféru. Někteří si pochutnali na punči, trdelníku nebo opečených brambůrkách. A teď už všichni očekáváme Ježíška v naších domovech…