ZŠ a MŠ JAK Přerov – Předmostí,Hranická 14

Odhlašování obědů: +420 581 211 656

Kancelář: +420 581 211 739

info@zsjakprerov.cz

ZŠ JAK Přerov-Předmostí

Zpráva z akce “Obrana se týká všech”

Ve dnech 4. a 6. prosince 2018 se žáci osmého ročníku zapojili do projektu „Obranase týká všech“. Smyslem tohoto projektu je seznámit žáky zásadami a odpovědností občanů za obranu vlasti, připomenout jak se chovat při mimořádné situaci a také zvýšit informovanost žáků o aktivitách armády ČR a povinnostech občana při obraně státu. V konkrétní den „D“ se žáci setkali s lektorem spolku PRESAFE p. Liborem Bijou. Sám aktivní voják, účastník několika misí AČR přiblížil žákům svět v branně bezpečnostních souvislostech a ochotně odpovídal na všechny zvídavé dotazy. Ale nešlo jen o besedu či přednášku, žáci se museli také zapojit. Jejich úkolem bylo představit člověka – hrdinu. Zvládli to všichni a připravené prezentace byly velmi pěkné.